10 Μαΐ 2011

Hatch patterns για τούβλο - εμφανή τοιχοποιϊα


Με την ίδια μεθοδολογία που περιγράφηκε στο προηγούμενο άρθρο κατεβάζουμε το :

και στη συνέχεια αποσυμπιέζουμε τα αρχεία που περιέχει στο φάκελλο SUPPORT του Autocad ή του Intellicad. Η αξιοποίηση των "γεμισμάτων" με τούβλο , γίνεται αν επιλέξουμε custom στην κατάλληλη καρτέλλα και στη συνέχεια διαλέξουμε το είδος του τούβλου.