3 Ιουν 2011

Τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων για μονοκατοικία

Το παρακάτω κείμενο έχει σα σκοπό να βοηθήσει στην σύνταξη των τυπικών υποχρεώσεων που έχει ο εργολάβος/κατασκευαστής απέναντι στον πελάτη .

Το παράδειγμα αναφέρεται σε μονοκατοικία


TSY GIA MONOKATOIKIA -

Πιστεύω να διευκολύνει.