4 Ιουν 2011

Τεχνική προδιαγραφή για σκυρόδεμα καθαριότητας

Πρόκειται για προδιαγραφή που αφορά άοπλο σκυρόδεμα .

Η προδιαγραφή έχει απομονωθεί από Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΤΣΥ) για διώροφη κατοικία.

Θα την κατεβάσετε από εδώ.

Πιστεύω να διευκολύνει τους συναδέλφους