5 Ιουν 2011

Υπόμνημα με επεξηγήσεις και χρήσιμα σύμβολα


Πολλές φορές χρειαζόμαστε κάποιο υπόμνημα που να εξηγεί στους συμβολισμούς και τις παραδοχές που έχουμε κάνει στο σχέδιο . Αυτό συμβαίνει διότι το σχέδιο πρέπει να είναι κατανοητό και στους άλλους που θα το εξετάσουν και θα πρέπει να το καταλάβουν για να το εγκρίνουν.

Κατεβάστε το υπόμνημα σε μορφή *.dwg για δική σας χρήση.

Πιστεύω να το βρείτε ενδιαφέρον.