19 Ιουν 2011

Λεπτομέρεια μόνωσης για τυπικό δώμα


Λεπτομέρεια διαμόρφωσης , και κατασκευαστικής διάταξης των μονωτικών στρώσεων για τυπικό βατό δώμα με στηθαίο.

Κατεβάστε το σχέδιο με μορφή *.dwg από εδώ.