19 Ιουν 2011

Λεπτομέρεια διαμόρφωσης δαπέδου

Λεπτομέρεια διαμόρφωσης δαπέδου από κεραμικά πλακίδια  σε τυπικό όροφο.

Θα πρέπει να δοθεί προσοχή στη διαμόρφωση των εξισωτικών στρώσεων (σωστή επιλογή της άμμου για την τσιμεντοκονία)  και στην εφαρμογή της κόλλας και των πλακιδίων. Έχουν παρατηρηθεί αποκολλήσεις λόγω ακατάλληλης άμμου η ακόμα και θραύση πλακιδίων όταν η κόλλα δεν έχει εφαρμοστεί σωστά και ομοιόμορφα.

Κατεβάστε το *.dwg αρχείο από εδώ.