16 Νοε 2011

Διάφοροι προϋπολογισμοί εργασιών για εγκρίσεις δανείων

Οι τράπεζες , για να εγκρίνουν την εκταμίεςυση δανείων επισκευών , απαιτούν από τον εκάστοτε μηχανικό που ενεργεί ως σύμβουλος του ιδιώτη , την σύνταξη προϋπολογισμού με τις εργασίες που θα απαιτηθούν , τις ποσότητες αυτών , την τιμή μονάδος από το ελεύθερο εμπόριο και βέβαια , το γενικό σύνολο προσαυξημένο με ένα ποσοστό απροβλέπτων 5 - 10%.

Κατεβάστε από εδώ υποδείγματα για την σύνταξη προϋπολογισμών έχοντας κατά νου ότι αφορούν συγκεκριμένες τράπεζες . Αρκετές ζητούν συμπλήρωση δικού τους εντύπου.

Πιστεύω να τα βρείτε χρήσιμα.