16 Νοε 2011

Τιμολόγια Οικοδομικών Εργασιών

Πρόκειται για άρθρα που περιγράφουν εργασίες και υλικά για την έντεχνη εκτέλεση οικοδομικών εργασιών σε Δημόσια Έργα . Οι εργασίες αναλύονται και περιγράφονται κατά τρόπον ώστε να υπάρχει κάποιο ελεγχόμενο κατά το δυνατόν αποτέλεσμα.

Οι τιμές των άρθρων είναι χαμηλότερες από τις τιμές που θα βρίσκαμε για την εκτέλεση των ίδιων εργασιών στο ελεύθερο εμπόριο.

Θα τα βρείτε εδώ προσέχοντας να "κατεβάσετε" την τελευταία ενημέρωσή τους.