25 Νοε 2012

Ασφαλιστικά Μηχανικών : Διακανονισμός Εισφορών Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. Ν.4087/12

Με τις διατάξεις του τρίτου άρθρου του Ν. 4087/2012 που  παρέχεται  η δυνατότητα στους ασφαλισμένους οι οποίοι δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης ή έχουν εκπέσει του δικαιώματος συνέχισης προηγούμενων ρυθμίσεων , να υπαχθούν σε καθεστώς προσωρινού διακανονισμού   κατά τις διατάξεις του άρθρ. 48 § Α1 του Ν. 3943/11, με έκπτωση 40 %   επί του κάθε είδους προσαυξήσεων , προσθέτων τελών και λοιπών επιβαρύνσεων της κεφαλαιοποιημένης έως 31/07/2012 οφειλής τους.


Περισσότερα στοιχεία υπάρχουν εδώ .