29 Οκτ 2013

Αρθρα μελετών Δημοσίων Έργων

Τα άρθρα τα οποία συμμετέχουν στην σύνταξη των μελετών προκειμένου να συνταχθεί προϋπολογισμός και τιμολόγιο μελέτης , είναι όλα εγκεκριμμένα από το ΥΠΕΚΑ (και το πρώην ΠΕΧΩΔΕ) και ουσιαστικά περιγράφουν εργασίες και υλικά καθώς και τον τρόπο εφαρμογής των υλικών στο έργο .

Υπάρχουν περιπτώσεις όπου σε έργα αναπλάσεων (και όχι μόνο) , επιθυμούμε κάποια ειδικά υλικά τα οποία δεν έχουν προδιαγραφεί από τα επίσημα άρθρα . Τότε , με βάση τεχνικών προσφορών κάποιων αντιπροσωπειών και με τιμές που βρήκαμε από το ελεύθερο εμπόριο ή από γραπτές προσφορές , συντάσσονται νέα άρθρα τα οποία περιλαμβάνουν τα νέα υλικά καθώς και τις εργασίες για την ενσωμάτωση αυτών στο έργο που θα δημοπρατηθεί . Αν το έργο είναι χρηματοδοτούμενο από κάποιον φορέα , οι τιμές από το ελεύθερο εμπόριο θα πρέπει να είναι σε έγγραφη προσφορά και να υπάρχουν τρείς (3) τέτοιες από διάφορους προμηθευτές που αφορούν στο ίδιο υλικό .
Χαρακτηριστικό παράδειγμα η τοποθέτηση αντιολισθηρών δαπέδων σε κτίρια , η τοποθέτηση βοτσαλόπλακων για υψηλή αισθητική και αντιολισθηρότητα , η τοποθέτηση κυβόλιθων για διαμόρφωση μοτίβων κ.λ.π

Σύντομα θα υπάρχουν περιγραφές τέτοιων άρθρων όπου οι επισκέπτες-αναγνώστες μας θα μπορούν να διαβάσουν on-line ,και να "κατεβάσουν" στον υπολογιστή τους για περαιτέρω επεξεργασία.

Σημειώνεται ότι τα άρθρα που συντάσσει η Υπηρεσία ως νέα άρθρα , θα πρέπει να έχουν όνομα σχετικό με το υλικό/εργασία στο οποίο ανταποκρίνονται , προδιαγραφή (αν υπάρχει και δίδεται από τον προμηθευτή) που να είναι σε εναρμόνιση με τις Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) . Έχουν υπάρξει περιπτώσεις σε χρηματοδοτούμενα έργα όπου δεν πληρώθηκαν κάποια υλικά τα οποία δεν ακολουθούσαν εγκεκριμμένες εθνικές ή διεθνείς προδιαγραφές. Κανονικά , η ενσωμάτωση υλικών που δεν προδιαγράφονται αλλά τελικά απαιτούνται , πρέπει να γίνεται μόνο κατόπιν γραπτής έγκρισης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας του Έργου .