30 Οκτ 2013

Νέα άρθρα για μελέτες Δημοσίων Έργων

Συζητήσαμε ήδη ότι τα άρθρα του προϋπολογισμού μελέτης είναι επίσημα άρθρα εγκεκριμμένα από το ΥΠΕΚΑ (ή το πρώην ΠΕΧΩΔΕ) . Αναφέραμε ότι υπάρχουν περιπτώσεις που πρέπει να προδιαγραφούν και να ενταχθούν στην μελέτη υλικά και συνοδευτικές εργασίες οι οποίες δεν περιγράφονται στα επίσημα άρθρα . Παρακάτω θα δούμε κάποια παραδείγματα τέτοιων άρθρων με περιγραφή και κάποιες ενδεικτικές τιμές από το εμπόριο .

Άρθρο 1 - ΝΤ ΠΡΣ1

Πληροφοριακή πινακίδα απλής όψης
Για την προμήθεια και πλήρη τοποθέτηση πληροφοριακής - ενημερωτικής πινακίδας διαστάσεων 0.40 χ 1.20 μ , υψηλής αντανακλαστικότητας  η οποία θα περιέχει κείμενο και εικόνα.  Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια όλων των απαιτούμενων μικροϋλικών με τη μεταφορά  στον τόπο του έργου καθώς και οποιασδήποτε άλλη απαιτούμενη δαπάνη υλικών και εργασίας για πλήρως τελειωμένη και τοποθετημένη πινακίδα.

Τιμή τεμ. 45,00 Euro

Άρθρο 2 - ΝΤ ΠΡΣ2

Πληροφοριακή πινακίδα διπλής όψης
Για την προμήθεια και πλήρη τοποθέτηση πληροφοριακής - ενημερωτικής πινακίδας διαστάσεων 1.60 χ 0,60 μ , δύο όψεων , υψηλής αντανακλαστικότητας  η οποία θα περιέχει κείμενο και εικόνα.  Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια όλων των απαιτούμενων μικροϋλικών με τη μεταφορά  στον τόπο του έργου καθώς και οποιασδήποτε άλλη απαιτούμενη δαπάνη υλικών και εργασίας για πλήρως τελειωμένη και τοποθετημένη πινακίδα.

Τιμή τεμ. 100,00 Euro


Άρθρο 3 - ΝΤ ΠΡΣ3 

Αντικατάσταση λαμπτήρων σε σιδηροϊστούς

Αντικατάσταση λαμπτήρων σε σιδηροϊστούς μέσου ύψους (ως 3.00 μ) . Στην τιμή περιλαμβάνεται το κόστος των λαμπτήρων καθώς και η δαπάνη προσκόμισης πτυσσόμενης σκάλας προκειμένου να γίνει εφικτή η αντικατάσταση.

Τιμή Τεμ. 6,00 EuroΤα παραπάνω άρθρα είναι κάποια τυπικά και τελείως ενδεικτικά παραδείγματα . Αναθεωρούν άρθρα πρασίνου και περιγράφουν πινακίδες και εργασίες αντικατάστασης λαμπτήρων που βρίσκονται σε σιδηροϊστούς. Οι τιμές είναι σχετικά πρόσφατες αλλά  ο κάθε μελετητής θα κάνει κάποια επικοινωνία με εντιπροσώπους για επικαιροποιημένες τιμές . 

 Με Copy-Paste μπορείτε να αντιγράψετε τα άρθρα που δόθηκαν και να τα κρατήσετε σε αρχείο για μελλοντική χρήση. Ανάλογα με το ενδιαφέρον των μελών - αναγνωστών μας , θα υπάρξει συνέχεια . Ήδη ετοιμάζεται συλλογή με έρθρα για σύνθετα δάπεδα . Ερωτήσεις - απορίες για τα άρθρα μπορείτε να υποβάλλετε είτε εδώ με την μορφή σχολίου είτε στα gvarth@gmail.comengineer.tools.gr@gmail.com