13 Νοε 2013

Ξεκίνημα στις προμετρήσεις

Η σύνταξη μιας προμέτρησης συνήθως έχει σα σκοπό την σύνταξη κάποιου σύντομου προϋπολογισμού κόστους εργασιών . Στα ιδιωτικά έργα , ειδικά τις παρούσες οικονομικές συγκυρίες , είναι σημαντικό να υπάρχει κάποιο κοστολόγιο ώστε ο πελάτης να γνωρίζει τι ποσό περίπου θα κληθεί να πληρώσει.

Γενικά , οι προμετρήσεις από σχέδια *.dwg (δικά μας ή συνεργατών μας) , είναι απλή υπόθεση . Απαιτείται μεθόδευση ώστε να είμαστε σίγουροι ότι προμετρήσαμε οτιδήποτε θα συμμετέχει στην τελική διαμόρφωση του κόστους . Αυτό πετυχαίνεται με ένα μικρό τέχνασμα. Τα δομικά στοιχεία που θα προμετρώνται , θα τα αλλάζουμε χρώμα ώστε να μην υπάρχει θέμα στο να θυμόμαστε τι ακριβώς έχουμε υπολογίσει .Παράδειγμα 1
Όταν προμετράμε ένα οικόπεδο για περίφραξη , αρκεί να υπολογιστεί η περίμετρος του οικοπέδου και μετά να γίνει μια ανάλυση του τύπου :

Το μήκος που μετρήθηκε επί  2,40 , θα δώσει το συνολικό εμβαδό της περίφραξης όπου θα το πολλαπλασιάσουμε επί 14,00 Euro ανά τετραγωνικό μέτρο για να έχουμε μια τάξη μεγέθους για το κόστος που θα απαιτηθεί . Αν πρέπει να υπάρξει βάση πάκτωσης , η προμέτρηση θα διαφοροποιηθεί διότι απαιτείται εκσκαφή (με στενή τσάπα) πλάτους 20-30 εκατοστών σε βάθος 60 - 70 εκατοστών , εξυγείανση με χαλίκι πάχους 30 εκατοστών , σκυρόδεμα όγκου L1 x L2 x L3 όπου :
L1 : Περίμετρος του οικοπέδου
L2 : Πλάτος τομής
L3 : 40 εκατοστά

Στο σκυρόδεμα αυτό θα πακτωθούν ανά 3 μ περίπου οι πάσσαλοι στήριξης της περίφραξης.

Ο όγκος σκυροδέματος που θα προκύψει , πολλαπλασασμένος επί 90 Euro / κυβ μέτρο θα μας δώσει μια καλή προσέγγιση του κόστους που θα απαιτηθούν.

Παράδειγμα 2
Ας υποθέσουμε ότι προμετράμε μια πλατεία για ανάπλαση . Θα πρέπει να προμετρηθεί η περίμετρος της πλατείας ώστε να προκύψει το μήκος των κρασπέδων διαμόρφωσης , το εμβαδό της πλατείας ώστε να έχουμε εικόνα του εμβαδού των πλακοστρώσεων και βέβαια , να καταμετρηθούν τα blocks με τους στύλους ηλεκτροφωτισμού , τα παγκάκια , τις κρήνες κ.λ.π.

Για τον υπολογισμό συνολικού μήκους πλευρών οικοπέδου , δείτε σχετικό παράδειγμα εδώ .

Παράδειγμα 3
Η προμέτρηση βάρους σιδηροπλισμού γίνεται κάπως πιο επίπονα συντάσσοντας πίνακα οπλισμού ανά διάμετρο και σημειώνοντας το μήκος του κάθε τεμαχίου .

Παράδειγμα 4
Στην προμέτρηση κοιλοδοκών ή δοκών από ελατό σίδηρο , σε συνήθεις κατασκευές υποστέγων για αποθηκευτικούς χώρους , υπολογίζουμε χονδρικά 3 - 4 Euro κόστους ανά τετραγωνικό μέτρο της υπό στέγαση επιφάνειας. Για πιο αναλυτικό υπολογισμό , καταστρώνουμε πίνακα υλικών όπου καταγράφουμε είδος διατομής , μήκος και βάρος , σημειώνοντας βέβαια και το πλήθος των όμοιων ζευκτών.